ZIPPO CENTER

Chuyên Zippo Chính Hãng USA

Tổng cộng:
ZIPPO CENTER

Chuyên Zippo Chính Hãng USA

Tổng cộng:

Đá Vàng Zippo Chính Hãng

35.000 

Đá lửa chuyên dụng bật lửa Zippo.
Hàng chính phẩm được đặc chế cho bật lửa Zippo Hiệu quả đánh lửa cao – Ít để lại bụi than
Quy cách : Đựng trong vỉ chuyên dùng 6 viên đá lửa màu vàng
Xuất xứ : Mỹ
Dùng phụ kiện chính hãng Zippo cho hiệu quả trữ xăng, đánh lửa và chống gió tốt nhất

Danh mục:

Mô tả

Đá lửa chuyên dụng bật lửa Zippo.
Hàng chính phẩm được đặc chế cho bật lửa Zippo Hiệu quả đánh lửa cao – Ít để lại bụi than
Quy cách : Đựng trong vỉ chuyên dùng 6 viên đá lửa màu vàng
Xuất xứ : Mỹ
Dùng phụ kiện chính hãng Zippo cho hiệu quả trữ xăng, đánh lửa và chống gió tốt nhất