ZIPPO CENTER

Chuyên Zippo Chính Hãng USA

Tổng cộng:
ZIPPO CENTER

Chuyên Zippo Chính Hãng USA

Tổng cộng:

Zippo Đồng Vân Armor Tumbled Brass – 28496

1.010.000 

Zippo Đồng Vân Armor Tumbled Barass
Sản Xuất: Năm 2021
Mã: 28496
Mobi/Zalo/Mess: 0904130021 – E Cường

Danh mục:

Mô tả